رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و مدیریت انرژی استان که به ریاست استاندار برگزار شد گفت: مراکز بهداشتی و درمانی با آمادگی کامل به سوخت جایگزین تجهیز شده و هیچ نگرانی بابت قطع گاز نیست. .

دکتر سید محمد موسوی میرزایی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد :  – ۱۰۰ درصد سوخت مراکز بهداشتی و درمانی از مدار مصرف گاز خارج می‌شود.
وی ادامه داد: خوابگاه دانشجویی در فردوس و طبس تعطیل شده ولی برخی دانشجویان که از راه دور بودند، ماندگار شدند.
به گفته وی؛ برای خانه‌های بهداشت مناطق روستایی لازم است وسایل گرمایشی با سوخت جایگزین تأمین شود تا فعال بمانند

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور