🔸عزاداران با رعایت پروتکلهای بهداشتی مسیر ۲ کیلومتری از شاهرخت تا امام زاده سید سعدالله ابن موسی کاظم را پیاده طی کردند و در محل امامزاده به عزاداری پرداختند و بر سر و سینه زدند .
🔸 پس از عزاداری و نماز ظهر از عزاداران پذیرایی شد و غذای گرم به صورت بسته بندی بین عزاداران توزیع شد.
خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی