?مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث ۴۲۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن با حضور استاندار خراسان‌جنوبی در فردوس برگزار شد.
براساس برآوردهای اولیه احداث این پروژه هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار می طلبد.
?اراضی اختصاص یافته به این پروژه ۱۷ هکتار است.
?با پیگیری های صورت گرفته، واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در فردوس و دیگر شهرستان های استان خراسان جنوبی بجز بیرجند به صورت ویلایی احداث می شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور