مراسم آغاز به کار مجدد کارخانه قند قهستان با حضور استاندار خراسان جنوبی