#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

مراجعه زود هنگام به پزشک مبارزه با کرونا را بسیار آسان تر خواهد کرد