نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در این ششت با بیان این‌که شهید سلیمانی می‌گفت من باید وسط میدان باشم افزود: از خدا بخواهیم مدیریت میدانی شهید حاج قاسم سلیمانی را به ما توفیق دهد و نیاز است مدیران برای حل مشکلات مردم در میدان حضور داشته باشند.

خسروی با بیان این‌که در میدان بودن به نفع استان خواهد بود افزود: تکریم و پاسخ‌گویی به موقع ارباب‌رجوع باعث افزایش اعتماد مردم به نظام و افزایش مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود.

وی تأکید کرد: تکریم و پاسخ‌گویی به همه مردم مخصوصا کسانی که نمایندگی از سوی مردم دارند، از جمله نمایندگان اصناف، کارگران و شوراها، بسیار مهم است.