استاندار خراسان جنوبی گفت: روند تخصیص اعتبارات عمرانی در ماه‌های پایانی سال شتاب گرفته و از دستگاه‌های اجرایی انتظار است که در جذب اعتبارات سرعت قابل قبولی داشته باشند.

جواد قناعت  در آخرین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی در سال جاری افزود: امیدواریم با تخصیص و جذب این اعتبارات شاهد فعالیت بیش از پیش کارگاه‌های عمرانی در سطح استان باشیم.

وی گفت: از محل اعتبارات درآمدهای نفتی کشور در حال حاضر تخصیص استان ۷۰ درصد است اما قول مساعد برای افزایش این میزان به ۱۰۰ درصد داده شده است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد:در حوزه اعتبارات تملک دارایی نیز تخصیص استان ۳۵ درصد بوده ولی احتمالا به ۵۰ درصد برسد و در حوزه اعتبارات توازن استانی ۴۵ درصد و ملی ۱۰۰ درصد با اوراق است.

وی با اشاره به هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی گفت: بخش عمده این هزینه‌ها تامین می‌شود اما لازم است همچنان صرفه‌جویی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی باشد.

قناعت ادامه داد: درخصوص سایر هزینه‌ها امیدواریم شاهد افزایش تخصیص تا ۶۰ درصد باشیم تا بخش عمده‌ای از کسری اعتبارات استان حل شود.

وی با تاکید بر لزوم مطالعه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت‌های بودجه سال آینده بهره ببرند و با پیگیری‌های ملی، تخصیص اعتبارات را افزایش دهند.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی تاکید کرد: نیاز است مدیران وقت بگذارند و سهم‌بری استان از اعتبارات ملی را افزایش دهند زیرا حتی افزایش یک ریالی به منابع تاثیرگذار است و قطعا پیگیری استاندار را هم به همراه دارد.

وی افزود: مصوبه دولت که برخی دهیاری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی تعریف شده، اهمیت زیادی دارد لذا نهادهای متولی با همفکری و همکاری به دنبال راه حلی برای اجرای درست این مصوبه دولت باشند.

قناعت گفت: توانمندی فنی و اجرایی دهیاری‌ها با برگزاری کارگاه آموزشی باید افزایش یابد تا بتوان از ظرفیت آنها در راستای آبادانی روستاها استفاده کرد.

وی به کمبود فضای آموزشی در استان اشاره کرد و افزود: نیاز است مطابق سند آمایش استان ساخت مدرسه در دستور کار باشد تا در آینده دچار فضاهای بلااستفاده نباشیم لذا توجیه در ساخت مدرسه از اهمیت زیادی برخوردار است.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت افزایش سطح رفاه در استان تاکید کرد و گفت: پیشرفت در هر حوزه‌ای نیازمند تلاش و پیگیری است و باید با همت مضاعف ایجاد شود.

وی بیان کرد: گزارش طرح هزینه درآمد خانوارهای شهری و روستایی از کارهای ارزشمند و علمی است که وضعیت استان را به خوبی نشان داده و می‌توان تحلیلی مناسبی از آن داشت تا پایه برنامه‌ریزی‌ها باشد.

قناعت افزود: باید تحلیل مناسبی از وضعیت هزینه، درآمد و رفاه مردم خراسان جنوبی ارایه شود تا بتوان علل پایین بودن این شاخص‌ها نسبت به دیگر استان‌ها را ریشه‌یابی کرد.

وی گفت: امیدواریم سال آینده هم موضوعات و مباحث دقیقی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان داشته باشیم تا خروجی مناسبی از آن دیده شود.

۹ طرح از کارگروه زیربنایی استان هم در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور