استاندار خراسان جنوبی گفت: دشمن برای سراسر کشور برنامه‌ریزی کرده لذا رعایت اصول امنیتی در برابر دشمن برای همه افراد در هر شغل و جایگاه به‌ویژه مدیران ضروری است.

در نشست شورای اداری استان خراسان جنوبی افزود: مسوولان دستگاه‌های اجرایی باید در برقراری ارتباطات با دیگر افراد اصول امنیتی را رعایت کنند.

وی گفت: تبعات رعایت نکردن اصول امنیتی خسارت‌بار است پس باید دقت کنیم که فریب شیطان و سرویس‌های جاسوسی را نخوریم.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: نباید به خطوط شیطانی نزدیک شویم چون بدون اینکه خبر داشته باشیم در فتنه‌ها غرق می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه دشمن از طریق ضعف افراد نفوذ می‌کند گفت: مدیران باید نسبت به تلفن‌ها و پیامک‌های مشکوک حساس باشند و این موارد را حتما به مراجع ذیربط اطلاع دهند.

قناعت با اشاره به اینکه انگیزه‌های مالی، موضوعات اخلاقی و سایر موارد از ضعف‌هایی است که دشمن روی آنها انگشت می‌گذارد افزود: برخی افراد به خاطر وجود ضعف و دقت نداشتن در ارتباط‌گیری اولیه جذب سازمان‌های جاسوسی می‌شوند.

وی بیان کرد: افراد در زمینه مسایل امنیتی سه گروه هستند؛ گروهی جاسوس و عامل مستقیم دشمن و دسته‌ای نیز افراد خوبی هستند که مسایل امنیتی را به دقت رعایت می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: گروهی نیز اگرچه جاسوس نیستند اما کار افراد جاسوس را انجام می‌دهند، این افراد عامل مستقیم نیستند اما عامل غیرمستقیم دشمن برای جاسوسی به شمار می‌روند زیرا دارای تفکرات غرب‌گرایانه هستند.

وی بر لزوم یاد گرفتن مهارت نه گفتن در ارتباطات میان فردی تاکید کرد و گفت: دشمن ممکن است بیخ گوش باشد و ما خبر نداشته باشیم.

همچنین در این نشست که با حضور معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، مدیرکل اطلاعات خراسان جنوبی در زمینه جریان نفوذ، تلاش‌های دشمنان در این خصوص و ضرورت هوشیاری مدیران در برخورد با مسایل پیرامونی، مباحثی را مطرح کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور