🔹در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تأکید شد: مدیران از اختیارات خود برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، نهایت مساعدت را داشته باشند.
؛ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.
🔹در این جلسه و با همراهی دادستان مرکز استان و تعدادی از مدیران دستگاه های مربوطه، مشکلات ۸ واحد تولیدی استان (طبس، بیرجند، قاینات ،خوسف و درمیان) مورد بررسی قرار گرفت.
🔹افزایش قیمت گاز و بدهی های موجود در این زمینه، مالیات، بیمه، تأمین سوخت جایگزین و… از مشکلات واحدها در این جلسه بود.
🔹براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد مدیران استان با استفاده از اختیارات خود نهایت مساعدت را در حل مشکلات این واحدهای تولیدی داشته باشند.
🔹در این جلسه اجرای خط انتقال برق به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند هم مطرح و مقرر شد منابع طبیعی ظرف یک هفته پاسخ لازم را به استعلام شرکت تولید و توزیع برق استان در این خصوص ارائه کند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور