نانوا‌های متخلف از آغاز سال جاری تاکنون به پرداخت ۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون و ۷۵۶ هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: از آغاز سال جاری تا امروز ۲۸۳ پرونده از نانوایی‌های متخلف تشکیل شده که از این تعداد ۱۳۹ پرونده تخلف بهداشتی و ۱۳۹ پرونده صنفی به دلیل تخلفات کالا و خدمات از جمله توزیع آرد خارج از شبکه، رعایت نکردن زمان تعطیل و بازبودن نانوایی و سایر تخلفات تشکیل شده است.

حسن پور با اشاره به اینکه از پرونده‌های تشکیل شده ۲۶۷ پرونده مختومه شده است، افزود: از این تعداد ۱۴۳ پرونده بهداشتی و ۱۲۴ پرونده در بخش کالا و خدمات مختومه شده است.

وی گفت: بیشترین تخلف در بخش بهداشتی مربوط به رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و رعایت نکردن مقررات بهداشت محیطی نانوایی و بیشترین تخلف در بخش کالا و خدمات مربوط به عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، عدم رعایت مقررات نظام صنفی و گران فروشی و کم فروشی است.