طی حکمی از سوی علی اوسط هاشمی، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، محمدعلی عرب به سمت 《مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان خراسان جنوبی》 منصوب شد.