🔹 مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز حراست این وزارتخانه از ادامه حضور آقای محمدصادق معتمدیان در سمت استانداری خراسان جنوبی خبر داد.
🔹 شوشتری در بازدید از طرح‌های در دست اجرای بخش درح با قدردانی از اقدامات استاندار گفت: قرار بود، براساس تصمیم قبلی استاندار خراسان جنوبی به یکی از استان‌های بزرگتر منتقل شود که با توجه به درخواست‌های زیاد مردم این استان مبنی بر عدم جابه جایی استاندار، تصمیم بر ادامه فعالیت وی در خراسان جنوبی شد.