صفحه ی رسمی انجمن مستندسازان سینمای ایران, خبرداد:
به اطلاع می رسانیم که از این پس جناب آقای《محمد صادق دهقانی》به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن مشغول به فعالیت خواهند شد.
امید است که ایشان با توجه به اهداف و چشم انداز جدید انجمن و نیز همراهی و همیاری اعضای محترم ، دوره ی تازه ای را در حوزه ی روابط عمومی انجمن رقم بزنند.

هیئت مدیره انجمن مستتدسازان سینمای ایران