مسئول راه‌اندازی شبکه آزمایشگاهی و ‏عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی دانشگاه بیرجند گفت: محلول ژل ضدعفونی دست، به‌منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با حمایت معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری و به همت شبکه آزمایشگاهی در دانشگاه بیرجند ‏تولید شد‎.

علی زراعتکارمقدم اظهار کرد: با حمایت ‏معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه بیرجند یک تیم پژوهشی از گروه شیمی موفق به تولید ژل ضدعفونی کننده ‏دست شدند‎.
وی افزود: با تأمین مواد اولیه و ایجاد ظرفیت‌های لازم، این گروه آمادگی تولید روزانه تعداد ۵۰۰ ژل ۵۰ گرمی را ‏دارد‎.‎
عضو هیئت علمی گروه آموزشی شیمی دانشگاه بیرجند با توضیح روش تولید این ژل ضدعفونی الکلی، بیان کرد: در این ژل ضدعفونی کننده از اتانول و ایزوپروپیل الکل ‏برای از بین بردن آلودگی‌های میکروبی و ویروسی استفاده شده و براساس آنالیز صورت گرفته توسط دانشگاه علوم ‏پزشکی بیرجند این ژل تولیدی دارای ۸۳ درصد الکل است.
زراعتکارمقدم، جلوگیری از خشکی پوست دست و مدت زمان بیشتر استریلیزه شدن را می‌توان از نکات حائز ‏اهمیت در این ژل نامید‎.‎
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه بیرجند پس از موفقیت در تولید این ژل ضدعفونی تصمیم دارد برای توزیع رایگان در مناطق ‏محروم استان زیرساخت‌های لازم برای تولید انبوه این ژل را فراهم کند‎.‎