محفل ادبی و شب شعر با حضور جمعی از شاعران آیینی استان و شاعران شهرستان درمیان در شهر قهستان برگزار گردید.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان افزود پدیده شعر وبیان از معجزات آفرینش هست و شعر مسئولیت و تعهد دارد و شاعران بایستی شعر را در خدمت جریان روشنگری الهی قرار دهند
همچنین افزود شاعران تلاش کنند دستاورد های نظام جمهوری اسلامی را برای همه تبیین کنند و در جهت روشنگری مردم گام بردارند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور