#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

محدودیت ها صرف اداری در خراسان جنوبی و صرفا بر روی کاغذ!!!! مکان اموزشی و هنری که باز هستند،بوم گردی های مهمان پذیرش می کنند ،کسبه که پروتکل ها را رعایت نمی کنند و مردمی دور هم جمع می شوند و موارد بی شمار دیگری که کاملا مشهود است . این روزها به وضوح می شود دید که نه مردم برای جانشان ارزشی قایل هستند و نه مسولان در خراسان جنوبی آنچنان محدویت ها را جدی اعمال نمی کنند اینجا پازل مردم و مسولان ،پیام آور مرگ شده است برای عده ایی و معلوم نیست عوارض کرونا برای نجات یافته گان در آینده چه خواهد بود . دیگر کرونا هراسی از بین رفته است و این یعنی جنگی که هر روز قربانی خواهد گرفت