معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: برنامه توسعه معدنی استان در چشم انداز پنج ساله باید مشخص شود.
علیرضا عباس‌زاده با بیان این مطلب در شورای معدن استان، خاطرنشان کرد: مشخص شدن برنامه توسعه معدنی استان به اتخاذ تصمیمات جدی در این حوزه کمک می کند از همین رو تا ۲ هفته آینده، دستگاه های متولی پیشنهادات خود را ارائه نمایند.
🔹وی با بیان اینکه تشکیل شورای عالی معادن از مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است، تصریح کرد: برای این منظور باید درخواست‌های مربوطه از سوی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ارائه شود.
🔹به گفته وی؛ همه دستگاه‌هایی که در حوزه معدن صاحب نظر هستند باید پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورا ارسال کنند تا بتوانیم در جمع بندی اصولی، حرف برای گفتن در شورای عالی معادن داشته باشیم.
🔹معاون استاندار، یکی از چالش‌های استان را نداشتن اختیارات لازم در واگذاری پهنه‌های معدنی برشمرد و افزود: در حوزه‌های زیرساختی هم نیازهایی وجود دارد که باید به طور مشخص با راهکار در قالب درخواست‌های بومی به شورای عالی معادن ارائه دهیم.
🔹عباس زاده با بیان اینکه تغییر منطقه حفاظت شده در برخی شهرستان‌ها به آزادسازی مناطق معدنی کمک می‌کند، گفت: محدوده‌های مورد تنازع معدنی بین صمت، منابع طبیعی و محیط زیست باید احصا شده و در شورای عالی معادن بررسی شود.
🔹وی با اشاره به اینکه ۴۵۰ محدوده معدنی در استان دو بار به مناقصه و دو بار به فراخوان عمومی گذاشته شده، اظهار کرد: محدوده‌های معدنی که دو مرتبه به مزایده گذاشته می‌شود و متقاضی برای آن نیست باید با اعلام به شورای عالی معادن از فهرست کاداستر حذف شوند.
🔹به گفته وی؛ معادنی که به اسم برخی افراد ثبت شده پس از یک سال اگر استخراج انجام نشود باید آزادسازی شده و دوباره به مزایده گذاشته شوند.
🔹معاون استاندار، فرآوری خاک‌های صنعتی برای جلوگیری از خاک فروشی در استان را ضروری خواند.
🔹عباس زاده افزود: این اقدام با تجمیع چند معدن امکان پذیر است و باید به طور جدی دنبال شود.

 

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور