مدیر دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشوری طی مکاتبه ای از تعلیق مجوز فعالیت شرکت « سایه سیر شرق » به دلیل گرانفروشی بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی خبر داد.
این شرکت خود را نماینده « ایرلاین پارس ایر» در خراسان جنوبی معرفی میکند