سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از موافقت وزارت بهداشت با راه اندازی دو رشته تخصصی جدید در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد:

 دکتر غلامرضا فعال در این خصوص گفت: به استناد رای صادره در دویست و نود و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ مجوز دو رشته تخصصی  بیماری های عفونی و گرمسیری در دانشکده پزشکی با ظرفیت پذیرش ۳ دستیار و اندودانتیکس در دانشکده دندانپزشکی با ظرفیت پذیرش ۲ دانشجو برای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صادر شد:

وی خاطرنشان کرد: جا دارد از همکاران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، روسای  دانشکده ها و بیمارستان ها، مدیران گروه ها و تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه که در راه اندازی رشته های مذکور همکاری و همراهی لازم را داشته اند، صمیمانه قدردانی نموده و امید است با ایجاد رشته های جدید در دانشگاه شاهد پیشرفت علمی و ارتقای سلامت جامعه باشیم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور