قرار است در آینده نزدیک ستاد تدبیر، توسعه و تلاش در خراسان جنوبی شکل گیرد تا از ظرفیت بانوان و جوانان در امر تولید استفاده و موانع پیش روی آن‌ها رفع شود.

استاندار خراسان جنوبی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از مدیران و متولیان حوزه تولید خواست تا در کاهش بروکراسی اداری، معرفی ظرفیت‌ها و تسهیل در رفع موانع تلاش کنند.
آقای ملانوری با بیان اینکه در استان ظرفیت‌های خوبی در حوزه‌های معدنی از لحاظ کیفی و کمی وجود دارد گفت: برنامه ریزی درست برای ایجاد توسعه و اشتغال در استان از ضروریات است.
وی افزود: باید متولیان حوزه تولید، حرکتی نهضت گونه و پرشتاب در این حوزه شکل دهند.
استاندار  خراسان جنوبی گفت: قرار است در آینده نزدیک ستاد تدبیر، توسعه و تلاش در خراسان جنوبی شکل گیرد تا از ظرفیت بانوان و جوانان در امر تولید استفاده و موانع پیش روی آن‌ها رفع شود.
وی از بانک‌ها نیز خواست تا با توجه به قوانین موجود، موانع را از پیش پای تولیدکنندگان بردارند.
ملانوری با تاکید بر فراهم سازی شرایط برای ورود سرمایه گزار گفت: سرمایه گزاران هم باید قبل از ورود به استان از لحاظ تجربه و تخصص شناسایی شوند تا مشکلی در امر تولید به وجود نیاید.

در این جلسه مشکل دو واحد تولیدی و معدنی مطرح شد و اعضای جلسه به ارائه راهکار‌ها برای رفع موانع پرداختند.

همچنین زرنگ دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در این جلسه متعهد شد تا با توجه به قوانین، مشکلات تولید کنندگان را بررسی و برای رفع مشکلات آن‌ها همکاری کند.