اولین کمیته ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۱۴۰۱ به منظور ارائه گزارش وضعیت غربالگری و ثبت سرطان ها در استان در سالن جلسات استاد دکترفروزانفر دانشگاه برگزار شد .
در این نشست سرطان را یکی از معضلات مهم نظام سلامت دانست و گفت: با توجه به روند افزایشی موارد ابتلا به سرطان، می بایست برنامه ریزی بهتری به منظور کنترل این بیماری با محوریت پیشگیری و تشخیص زودهنگام آن صورت پذیرد.
دکتر سید محمد موسوی میرزائی با تاکید بر اهمیت غربالگری سرطان ها افزود: مبارزه با سرطان، نیازمند مشارکت همگانی و برنامه ریزی های مسئولانه است.
وی با توصیه به اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با این مسئله در سطح بهداشتی خواستار بررسی بیشتر و کارشناسی دقیق برای یافتن بهترین راهکار در درخصوص غربالگری سرطان ها و افزایش کارایی و راندمان متخصصین در سطح ۲ ارائه خدمات شد.
در ادامه این جلسه، دکتر مجید شایسته سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه به بیان گزارش اپیدمیولوژی سرطان ها، عملکرد دبیرخانه ثبت سرطان، گزارش غربالگری و ثبت سرطان ها در استان پرداخت  و دکتر غلامرضا ارجمندی مدیر درمان دانشگاه به ارائه گزارشی از عملکرد معاونت درمان در این خصوص به پایین بودن ارائه برخی خدمات در بخش دولتی نسبت به خصوصی و کمبود تجهیزات تشخیص طبی اشاره کرد.
حاضرین در جلسه، سپسس به ارائه راهکار هایی به منظور تسریع در غربالگری سرطان ها و کاهش پرداخت هزینه از جیب مردم و افزایش عملکرد و افزایش کارایی غربالگری سرطان ها در سطح۲  پرداختند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور