مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: مانور پناهگیری امن و تخلیه اضطراری در جمعیت هلال احمر استان و تمامی شعب همزمان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد.

محمدعلی کاوسی در حاشیه برگزاری این مانور اظهار داشت: در این مانور، نحوه پناهگیری و خروج صحیح به شرکت کنندگان آموزش داده شد و هدف از اجرای این مانور، بالا بردن سطح آمادگی و آشنایی با حوادث در شرایط بحرانی و رویارویی با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: برگزاری این گونه مانورها همواره باعث می‌شود نقاط قوت و ضعف عوامل عملیاتی هلال احمر و مواجهه هموطنان با مخاطرات احتمالی مشخص شود.

وی ادامه داد: ضرورت به دست آوردن آمادگی لازم در راستای پاسخگویی و واکنش سریع در برابر حوادث طبیعی به ویژه زلزله یکی از برنامه‌های مهم و ضروری اجرای این مانور است.

کاوسی تصریح کرد: برگزاری دوره‌های آموزش همگانی، عمومی و تخصصی از اهم برنامه‌های جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی و شعب تابعه در شهرستان‌ها است که با جدیت خاصی در حال انجام و برگزاری است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: همزمان در تمامی شعب شهرستان‌ها نیز این مانور برگزار شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور