#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

برای جامعه روشن،پویا و سلامت در برابر خسارت ناشی از کرونا تا ریشه کن شدنش ماسک بزنیم