#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در چند روز آینده بالاخره مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی خواهد شد . مدیری که باید راهبر فرهنگ وهنر استان باشدی باید جایگاه ارشاد را احیا کند ،بایدزیر ساحت هاب ویران فرهنگی را بازسازی کند، هنرمندان را از هر گرایشی در مسیر انقلاب حفظ کند،مشکلات کارکنان زیر مجموعه را رفع کند، فضای امنیتی را از فرهنگ و هنر دور کند و محفلی در خور و شان هنرمندان انقلاب محیا کند،زیر ساخت های عمرانی را درست کند، رسانه ها را حمایت نماید تا از مظلومیت تاریخی نجات پیدا کنند،شهرستان های استان را در مباحث فرهنگی و هنری پویا کند، ساختار بسته و غیر پویا اداه کل و ادارات زیر مجموعه را متحول کند،جوانگرایی بدور از سیاست بازی انجام دهد تبعیض و دوگانگی را بشکند و هزار باید دیگر …….