معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی این استان اجرای طرح مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز بیش از سایر مناطق حیاتی است و در مجموع اثرات آن به نفع مردم منطقه خواهد بود.

علیرضا عباس‌زاده  در نشست کارگروه مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز خراسان جنوبی افزود: در این کارگروه باید اولویت‌ها مشخص شود تا با پرداختن به آنها خروجی مناسبی داشته باشیم و با همراهی و همفکری همه اعضا برنامه‌های راهبردی را برای مدیریت جامع حوزه آبخیز در استان اجرایی کنیم.

وی با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از نظرات علمی و کارشناسی در مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز گفت: خراسان جنوبی ۲ دهه با خشکسالی متوالی درگیر است از طرفی هر سال در کشور و استان درگیر سیلاب‌های خسارت‌بار هستیم بنابراین باید در این زمینه اقدام جدی داشته باشیم.

معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست قنوات از قبل توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان عملیاتی شده که مردم از رهاورد آن راضی هستند و براساس نظر کارشناسان اگر این طرح‌ها اجرایی نمی‌شد خسارت سیلاب‌ها بیشتر بود.

وی با تاکید بر الگوسازی در زمینه مدیریت جامع حوزه آبخیز گفت: در این خصوص از طرح‌های موفق سایر استان‌ها و شهرستان‌ها باید الگو بگیریم تا در اجرا و مدیریت این طرح موفق عمل کنیم و از راهکارهای کارشناسان و اساتید دانشگاه نیز بهره گرفته شود.

عباس‌زاده از خراسان جنوبی به عنوان استان پیش‌رو در اجرای طرح‌های آبخیزداری نام برد و گفت: نقشه‌های مورد نیاز برای هفت میلیون و ۵۰۰ هکتار از حوزه‌های آبریز استان تهیه شده و تاکنون طرح‌های آبخیزداری در ۹۰۰ هزار هکتار از این حوزه‌ها اجرا شده‌ است.

وی تصریح کرد: طرح‌های آبخیزداری تاکنون رضایت مردم را در روستاها در پی داشته است و به دلیل اثربخشی آن، مردم درخواست اجرای طرح‌های آبخیزداری بیشتری را دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی افزود: به دلیل اثربخشی این طرح‌ها می‌توانیم از ظرفیت‌های مردمی هم استفاده کنیم زیرا با مشارکت مردم روند اجرای طرح‌ها شتاب می‌گیرد از طرفی در اجرای طرح‌ها موفق خواهیم بود.

وی از اعضای این کارگروه خواست راهکارهای لازم برای مدیریت موفق و جامع حوزه آبخیز را به دبیرخانه ارسال کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور