نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بر بازسازی سوله انباری اموال تملیکی استان تاکید کرد.
مرتضی ذاکریان در جلسه هم اندیشی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور دادستان مرکز استان و رئیس بازرسی مرکز پایش و بازرسی سازمان اموال تملیکی کشور برگزار شد، با تقدیر و تشکر از رویکرد جدید ریاست سازمان اموال تملیکی کشور در راستای بازدید از استانها و بررسی مسائل و مشکلات ادارات کل اموال تملیکی عنوان کرد: ارتقا اموال تملیکی استان از مدیریت اموال تملیکی به اداره کل از مهم ترین اقداماتی است که با توجه ویژه ریاست سازمان در استان انجام شده است.
ذاکریان با بیان اینکه ملزوماتی برای این اداره کل لازم است، بیان داشت: در حوزه نیروی انسانی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مهم نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی عنوان کرد: انبار اموال تملیکی استان که در گذشته دچار حریق شده اکنون نیاز به بازسازی دارد و باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: اگر از سوی مرکز نگاه حمایتی و مساعدتی به استان خراسان جنوبی شود قطعا در آینده نزدیک شاهد تحول در اموال تملیکی استان خواهیم بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور