نماینده ولی فقیه در استان بر احصاء اولویت‌های استان از سوی ائمه جمعه و نخبگان در استقبال از دولت تحول خواه تاکید کرد.

 نماینده ولی فقیه در استان در نشست ائمه جمعه خراسان جنوبی گفت: در استقبال

از دولت تحول خواه ایجاب می‌کند که مسائل مختلف استان جمع بندی و اولویت بندی شده تا در دولت جدید پیگیری شود.
آیت ا… عبادی افزود : در نظام جمهوری اسلامی ایران، این مردم هستند که خدمتگزاران را تعیین می‌کنند و باید تمام نخبگان، دانشگاهیان ، جوان‌ها و مردم ، دولت‌شان را همراهی کنند.
وی گفت : دولت اسلامی در تحقق هر چه بیشتر جامعه اسلامی نقش بسزایی دارد.