#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود، گفت: لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری، اجرای الگوی کشت و لازمه اجرای الگوی کشت، حرکت به سمت کشاورزی قراردادی است.

مهدی جعفری، سه شنبه شب ۲۳ فروردین به رسانه‌های گروهی اظهار کرد: کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است، که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.

وی ادامه داد: کشاورزان متقاضی که توان تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز تعیین شده با جهاد کشاورزی استان قراردادی امضا کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مهم کشاورزان استان، فروش علوفه تولید آنها است، گفت: برای حذف این دغدغه مقرر شد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با همکاری اتحادیه دامداران و کشاورز، قراردادی سه جانبه را منعقد کنند که کشاورز با آرامش خاطر علوفه خود را کشت کند.

جعفری افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و اتحادیه دامداران در ابتدای کشت، نهاده، بذر و کود را در اختیار کشاورز قرار می‌دهند و در زمان برداشت بر اساس کیفیت علوفه و قیمت‌گذاری شده و خریداری می گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: با تسهیلاتی که در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد بذر و کود تهیه شده و در اختیار کشاورز قرار گرفته و در هنگام برداشت نیز باکسر هزینه‌های انجام شده علوفه موردنظر با قیمت توافقی بر اساس این کیفیت کالا و نرخ بازار خریداری می‌شود.

انتهای پیام