🔹پیگیری های استاندار، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان استان به قول مساعد معاون وزیر بهداشت برای ارتقاء حوزه درمانی استان منتهی شد.
🔹 در دیدار آقای قناعت، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان استان با کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، مشکلات حوزه درمان استان مطرح و پیگیری شد.
در این جلسه در خصوص کمبود پزشک متخصص، ضرورت ایجاد بیمارستان های محلی با توجه به پهناوری استان و بعد مسافت مناطق مختلف تا مراکز شهرستان ها، نیاز شهرها به تجهیزات درمانی بررسی شد.
🔹قول مساعد معاون وزیر بهداشت برای افزایش سهمیه پزشکان متخصص و تأمین تجهیزات درمانی از مهمترین نتایج این دیدار بود.
🔹استاندار در این دیدار مجوز احداث بیمارستان های محلی را نیز از معاون وزیر بهداشت گرفت و با اخذ این مجوز، عملیات اجرایی مراکز درمان بستر در برخی مناطق استان به زودی آغاز خواهد شد.
🔹همچنین در این جلسه با حضور نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی و نیز رئیس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان حضور داشتند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور