🔹در پی دیدار استاندار خراسان جنوبی، معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری، برای محرومیت زدایی از استان، قول مساعد داد.
ملانوری در دیدار با معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر ریاست جمهوری به تشریح شرایط استان و اقدامات صورت گرفته در حوزه روستاییان و عشایر پرداخت.
🔹وی خاطرنشان کرد: علیرغم همه تلاش ها و اقدامات صورت گرفته و خدمات بسیار خوبی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول سال های گذشته در خراسان جنوبی انجام داده ، متأسفانه هنوز شاهد محرومیت در بسیاری از نقاط استان هستیم.
🔹استاندار به سهم اندک مردم از ظرفیت های خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با انگیزه توانمند سازی مردم و استفاده از منابع و پتانسیل های استان، برای ارتقاء سطح رفاه مردم خوب خراسان جنوبی برنامه‌ریزی کرده و تلاش لازم را برای تحقق برنامه ها صورت خواهیم داد .
🔹ملانوری تأکید کرد: در حال حاضر دولت باید برای رفع محرومیت از این استان، کمک ها و مساعدت های لازم را صورت دهد.
🔹وی درخواست تسهیلات ویژه برای برخورداری مردم در مناطق روستایی، تأمین اعتبار برای اجرا و تکمیل پروژه های روستایی و افزایش سهمیه نیروهای امریه با هدف استفاده از نیروهای توانمند را از دیگر مطالبات استان عنوان کرد که با نظر مساعد معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر همراه شد.
🔹شایان ذکر است: در این جلسه ، معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر برای همکاری با برنامه های اجرایی استان در راستای محرومیت زدایی قول مساعد داد و پیرو دعوت استاندار مقرر گردید، به زودی همراه با مدیران حوزه معاونت به استان خراسان جنوبی سفر نماید .
🔹طبق مذاکرات این جلسه، در جریان سفر دکتر امید به خراسان جنوبی، ضمن بررسی اقدامات اجرایی انجام شده، برنامه ریزی های لازم برای عملیاتی کردن طرح هایی با هدف محرومیت زدایی از استان و با محوریت اشتغال پایدار و درآمد مناسب، به منظور توسعه سطح امکانات و رفاه اجتماعی در مناطق مختلف صورت خواهد گرفت.