#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

استاندار خراسان جنوبی ضمن بازدید از منطقه ۹ دی مهر شهر، در گفتگو با جمعی از شهروندان، برای حل مشکلات این منطقه قول مساعد داد.

، آقای قناعت در جمع نمازگزاران مسجد امام حسن عسکری (ع) برای تأمین یک قول مساعد استاندار برای حل مشکلات منطقه ۹ دی شهر بیرجندمیلیارد تومان اعتبار ساخت مسجد امام حسن عسکری (ع) منطقه ۹ دی مهر شهر، قول داد.

کمبود فضاهای ورزشی، احداث دبیرستان مقطع متوسطه در این منطقه و نبود نانوایی از مشکلاتی بود که مردم این منطقه مطرح کردند و استاندار برای رسیدگی به مسایل بهداشت و درمان و ایجاد نانوایی در این منطقه نیز قول مساعد داد.

فاضلی فرد فرماندار بیرجند نیز با اشاره به آمادگی فرمانداری برای راه اندازی نانوایی در این منطقه گفت: در صورت فراهم کردن زمین و مغازه مناسب، مجوز نانوایی داده می‌شود.

در پایان استاندار با حضور در جمع مردم این منطقه در جریان مشکلات آن ها قرار گرفت و برای رفع آن به قول مساعد داد