معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: با توجه به ثبت جهانی قنات بلده فردوس، مقدماتی برای پذیرایی گردشگران و بازدید فراهم شده که البته به هیچ وجه کافی نیست؛ باید روایتگری کاملی از تکنولوژی احداث به گردشگران ارائه شود.

علی اصغر شالبافیان، در بازدید از میراث جهانی قنات بلده فردوس اظهار کرد: قنات جهانی قنات بلده فردوس یکی از آثار شاخص ثبت شده در فهرست میراث جهانی است.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: تکنولوژی بکار رفته در احداث قنات و نحوه مدیریت توزیع آب و ظرایف این اثر جذابیت فراوانی در بخش گردشگری دارد.

شالبافیان ادامه داد: در زیرساخت‌های دسترسی به قنات بلده از جمله راه منتهی به آن و امکانات ارائه خدمات به گردشگران و آگاه سازی مسافران عبوری از وجود این قنات ضعف‌های فراوانی وجود دارد.

شالبافیان گفت: پایگاه میراث جهانی قنات بلده طرح جامعی را در حال تدوین دارد و برای حمایت باید منتظر بود نقاط دارای قابلیت سرمایه گذاری مشخص شود.

وی یادآور شد: آماده کردن محتواهای تکنولوژی محور برای معرفی این جاذبه و رفع برخی نیازهای فوری این اثر ثبت شده جهانی از محل اعتبارات تملک دارایی در دستور کار قرار دارد

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور