ناصر نبی زاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پیامی ، روز قلم را به اهالی فرهنگ و فرهیختگان استان تبریک گفت.

ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ

خداوند سوگند یاد کرد به قلم و به آنچه با قلم مى‌نویسند چرا که هم خود قلم و هم کتابتى که به واسطۀ قلم محقّق مى‌شود از نعمت‌هاى بزرگ الهی است و در ضبط و ثبت حوادث غائب از أنظار و معانى و أسرار پنهان در دلها، یاری‌گر کلام بوده و به واسطۀ قلم است که انسان در می‌یابد آنچه را که مرور زمان و یا بُعْد مکان بر روى آن پرده کشیده است.
نقش قلم از نقش زبان، شمشیر، پول و مسائل مادی، شهرت و فرزند بیشتر است چرا که قلم تجربه قرن‌ها را به هم منتقل مى‌کند و فرهنگ را رشد مى‌دهد؛ افراد را با قلم مى‌توان خواب یا بیدار کرد، قلم یک فریاد ساکت و یک سند رسمى و گزارشگر تاریخ است.
قلم حلقه ی اتصال فکری اندیشه ورزان و فرهیختگان در عصرها و مکان های مختلف است و در سایه خلاقیت،  مطالعه و اندیشیدن است که جوامع رشد یافته و متعالی می‌شوند.
صاحبان قلم، بازگوکنندگان اندیشه و علم هستند که می توانند زیبایی نگارش و فرابینی دانش را در مسیر تعالی بشر با یکدیگر همگام سازند و اینگونه جایگاه قلم را پاس دارند و ارزش و عظمت آن را برای جامعه آشکار کنند.
۱۴ تیرماه به عنوان «روز قلم» فرصتی است برای پاسداشت منزلت و حرمت قلم و صاحبان آن که عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و هنر این مرز و بوم در طبق اخلاص گذاشته‌اند. وظیفه خود می‌دانم روز قلم را به همه اهالی قلم، نویسندگان، مترجمان و فعالان چرخه نشر و کتاب خراسان جنوبی تبریک بگویم و امیدوارم قلم اندیشمندان همواره در خدمت به خلق و تعالی فرهنگ ایران اسلامی استوار باشد.