تنها طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ روستا در اقصی نقاط خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند و حرکت قطار گازرسانی در سال ۱۳۹۹ با جدیت و قدرت بیشتری ادامه دارد.

سید محمود هاشمی در تشریح وضعیت گازرسانی به روستاهای استان گفت: گازرسانی به روستاها از برنامه های اصلی شرکت گاز استان بوده است به طوری که طی دوسال گذشته حدود ۵۰۰ روستا به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان افزود: خوشبختانه با جدیت کلیه کارکنان شرکت گاز استان به عملکرد مثبتی در حوزه گازرسانی به روستاها رسیده ایم به طوری که در سال ۹۷ حدود ۲۰۰ روستا و در سال ۹۸ حدود ۳۰۰ روستا به شبکه گاز متصل شد و بر این اساس درصد خانوار روستایی برخوردار از گاز طبیعی، طی دو سال اخیر از ۴۶ درصد به ۷۷ درصد و تعداد روستاهای گازدار استان طی این دو سال از ۲۹۱ به ۷۷۱ روستا افزایش یافت.

هاشمی در ادامه گفت: ان شاء الله در سال ۹۹ نیز نهضت گازرسانی با شتاب بیشتری ادامه دارد بطوریکه با همت کارکنان شرکت گاز استان، ۴۰۰ روستا در سال جاری به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل خواهد شد و
پیش بینی می کنیم درصد بهره مندی روستایی خراسان جنوبی از گاز طبیعی در پایان سال ۱۳۹۹ با ۱۳ درصد افزایش  به بیش از ۹۰ درصد افزوده گردد.

مدیر عامل شرکت گاز استان افزود: شرکت گاز خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۹ با تعهد گازرسانی به ۴۰۰ روستا بالاترین برنامه گازرسانی به روستاها را در کشور متعهد شده است و امیدواریم در صورت تحقق نقدینگی به موقع و مناسب با همت تمام کارکنان و مساعدت مدیران استانی و شهرستانی در این امر مهم نیز سربلند شویم.