قضاوت مهدی بذری داور ملی والیبال خراسان جنوبی در لیگ دسته اول باشگاهای کشور

از سری رقابتهای والیبال لیگ دسته اول باشگاهای کشور در هفته پنجم در کرمان دیدار بین تیم های مس کرمان و مس شهربابک که روز جمعه بیست وهشتم مهرماه برگزار خواهد شد،را مهدی بذری از خراسان جنوبی قضاوت خواهد کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور