#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

 موسوی رئیس بیمارستان رازی  بیرجند گفت: با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا و حجم کاری افزایش یافته ناشی از آن در بیمارستان ولیعصر(عج)، قسمتی از بیمارستان رازی به بیماران کرونا اختصاص یافت.

رئیس بیمارستان رازی در ادامه افزود: بدین منظور ایزولاسیون لازم انجام و پله هایی که لازم بود بیمار خارج شود ساخته و طبقه فوقانی بیمارستان جهت بیماران کرونایی تجهیزشد.لازم به ذکر است ایزولاسیون در بیمارستان به نحوی صورت گرفته که امکان ارتباط با طبقات پایین صورت ندارد و یک راهرو و آسانسور جدایی برای جا به جایی بیماران کرونایی در نظر گرفته شده تا هیچگونه ارتباطی با سایر بخش های بیمارستان و بیماران دیگر نداشته باشند. لذا هم استانی های عزیز بدون هیچگونه نگرانی می توانند جهت درمان خود، به بیمارستان رازی مراجعه نمایند.

وی در خصوص تامین پرسنل بخش های کرونا گفت: با حمایت رئیس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع و با همکاری بیمارستان ولیعصر(عج) نیروی انسانی لازم تامین، تا فشار کاری زیادی به باقی پرسنل وارد نشود.

دکتر موسوی در پایان یادآور شد: همانطور که پیشگیری بهتر از درمان است، همه باید دست به دست هم دهیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی بتوانیم این بیماری را کنترل کنیم.