معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای اجرای طرح های آبخیزداری خراسان جنوبی مشارکت می کند.

محسن یوسفی  اظهارکرد: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) از جمله قرارگاه هایی بوده که با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری همکار دارد.

وی تصریح کرد: محرومیت‌زدایی از راه‌های روستایی، تامین آب شرب روستایی، ساخت مسکن محرومان و پروژه‌های آبخیزداری از برنامه‌های این قرارگاه است.

۵۰ درصد عرصه‌های طبیعی استان مستعد برای اجرای عملیات آبخیزداری

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال برای اولین بار قرار است اجرای طرح های آبخیزداری خراسان جنوبی به طور مشارکتی با این قرارگاه اجرایی شود، یادآور شد: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای اجرای طرح های آبخیزداری در استان مشارکت بی سابقه ای داشته است.

محسن یوسفی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی به عنوان دومین استان کشور برای اختصاص اعتبار اجرای طرح های مشارکتی آبخیزداری توسط قرار گاه امام حسن مجتبی (ع)انتخاب شده است، افزود: از مساحت ۱۵ میلیون هکتاری خراسان جنوبی، حدود ۷.۵ میلیون هکتار یعنی ۵۰ درصد عرصه های طبیعی استان مستعد اجرای عملیات آبخیزداری است.

وی گفت: باتوجه به حجم سرمایه گذاری این قرارگاه می توان امید داشت امسال در حوزه آبخیزداری این استان سرآمد کشور باشد.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: تاکنون برای ۲.۶ میلیون هکتار یعنی ۳۵ درصد حوزه مستعد آبخیزداری، کار مطالعاتی و تهیه طرح آن توسط مشاورین بخش خصوصی و با نظارت مستقیم اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان انجام که ۳۴ درصد آن اجرا شده است.