#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

کلیه مددجویان تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی
در اسرع وقت شماره اشتراکات آب، برق و گاز محل سکونت را در سامانه امداد هوشمند و کار آمد ثبت کنند
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: مددجویان تحت حمایت این نهاد در اسرع وقت نسبت به ثبت اطلاعات اشتراکات آب، برق و گاز منازل خود در سامانه امداد هوشمند و کار آمد اقدام کنند.
محمد عرب، مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی (بندی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰) تمامی خانوارهای مددجو از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز به شرط رعایت اصول الگوی مصرف، معاف خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۴۲ هزار خانوار در سطح استان تحت حمایت کمیته امداد هستند و تا کنون اطلاعات ۱۸۶۲۷ خانوار به شرکت گاز ، ۱۰۲۰۰ خانوار به شرکت برق و ۹۴۸۶ خانوار به شرکت آب ارسال شده و همچنین بیش از ۱۸ هزار خانوار تحت حمایت در سامانه امداد هوشمند و کار آمد اطلاعات انشعابات خود را ثبت کرده اند، افزود: مددجویان در اسرع وقت نسبت به ثبت نام اشتراک انشعابات (آب، برق و گاز ) محل سکونت خود از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و سامانه امداد هوشمند و کارآمد به آدرس soha.emdad.ir اقدام نمایند.
مدیرکل کمیته امداد استان نام کاربری و رمز عبور جهت ثبت نام مددجویان در سامانه امداد هوشمند و کار آمد را کد ملی سرپرستان خانوار اعلام کرد و افزود:مددجویان می بایست شماره اشتراک شرکت گاز ، شناسه قبض شرکت برق و کد اشتراک شرکت آب محل سکونت خود را در اسرع وقت در سامانه امداد هوشمند و کارآمد ثبت نمایند.