مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان‌ جنوبی با حضور در برنامه رادیویی پرسمان به به تشریح برنامه‌های این اداره کل در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به تشریح برنامه‌های این اداره کل در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی پرداخت و از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا این مهم را در اولویت‌های خود قرار دهند.

اصلاح تابلوهای ورودی شهرهای خراسان جنوبی در راستای پاسداشت زبان فارسی میکی از مواردی بود که مدیرکل به آن اشاره و در اجرای آن از شهرداران تشکر کرد و گفت: براساس ماده ۱۴ آیین‌نامه پاسداشت زبان فارسی و قانون منع بکارگیری کلمات بیگانه در تبلیغات محیطی و تابلوهای تبلیغاتی، سال گذشته در جلسه شورای فرهنگ عمومی، موضوع استفاده از زبان بیگانه در تابلوهای نامگذاری شهرها در ورودی شهرها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: براین اساس و برطبق قانون به کلیه شهرداری‌ها ابلاغ شد که نسبت به اصلاح تابلوهای ورودی شهرها در راستای پاسداشت زبان فارسی اقدام کنند که خوشبختانه در تمام شهرهای استان این اتفاق افتاد.

فرخنده یادآور شد: امیدواریم توجه به مقوله پاسداشت زبان و ادبیان فارسی مورد توجه تمام دستگاه‌های اجرایی بوده و در برنامه‌های خود آن را لحاظ کنند.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور