گرانیت نهبندان و سربیشه در صنعت سنگ ایران بیش از پیش به کار برده می‌شوند.

در دیدار نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی فعال کردن گرانیت نهبندان و سربیشه در صنعت سنگ ایرانبا مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی کشور، مقرر شد ظرف ۱۰روز آینده برای این موضوع برنامه ریزی شود.

آقای نخعی، نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: با همکاری اتاق سنگ ایران، صندوق حمایت حمیات از سرمایه گذاری‌های معدنی و اداره کل صمت خراسان جنوبی راهکار‌های لازم تدوین می‌شود.

برنامه ریزی برای تجهیز دپارتمان معدن نهبندان، اجرایی شدن طرح برق رسانی به منطقه شاهکوه تا ۲۰روز آینده و شروع برق رسانی به منطقه هیرد در سال آینده، مشارکت ایمیدرو در طرح‌های معدنی نهبندان و سربیشه و تصمیم گیری برای حل مشکل چند واحد تولیدی معدنی نهبندان و سربیشه از دیگر نتایج دیدار آقای نخعی بود.