رییس مجمع بسیجیان خراسان جنوبی گفت: در مجموع ۶۶ کارگروه تخصصی در شهرستان های استان فعال هستند که در آن همه اقشار و متخصصان عضویت دارند.

، ابوالفضل نوفرستی  در اجلاسیه سالانه بسیجیان استان اظهارداشت: پیروزی جبهه مقاومت که امروز هیمنه تمام استکبار عالم به ویژه آمریکا را به خاک ذلت کشاند افتخار بزرگی است.

وی تصریح کرد: تقابل حق و باطل در طول تاریخ بوده و در ادامه این مسیر در عصر پیامبر خاتم حضرت محمد این تقابل جدی تر شد تا اینکه سید شهدا نهضت خود را شروع کردند و اوج فداکاری را در صحرای کربلا شاهد هستیم.

رییس مجمع بسیجیان خراسان جنوبی افزود: خداند را شاکریم در ادامه نهضت امام حسین (ع) امامین انقلاب این پرچم را بر دست گرفتند و حرف اصلی جمهوری اسلامی زمینه سازی ظهور امام زمان است.

نوفرستی گفت: طبیعی بوده که دشمنان هم بیکار نمی نشینند و هر روز مشکلاتی را برای حق جویان به وجود می آوردند.

وی ادامه داد: افتخار بسیجیان این بوده که به عنوان پرچم دارانی که زیر نظر ولی امر زمان خودشان فعالیت می کنند گام هایی را بر می دارند و این نیت بسیار ارزشمند است.

رییس مجمع بسیجیان خراسان جنوبی یادآور شد: این روزها با ظرفیت عظیم نیروهای مردمی در همه جای عالم مواجه هستیم، انقلابی را که حضرت امام آغاز کردند و حاج قاسم در ادامه این انقلاب را به کشورهای مختلف صادر کردند خوشبختانه شکل جدیدی از بسیج را ایجاد کرده که در دل کفر در خود آمریکا و لندن و فرانسه بسیجیانی به دنبال حق هستند.

نوفرستی ادامه داد: این از بزرگترین افتخاراتی بوده که این شبکه سازی در گروه های حلقه های میانی به وجود آورد و باید تعریف جدیدی از بسیج را ارائه داد که قطعاً بسیار متفاوت با گذشته ها است.

وی با بیان اینکه در خراسان جنوبی ۷ گروه تخصصی در مجمع بسیجیان استان سازماندهی و فعال هستند، افزود: این گروه ها شامل گروه آموزشی و تربیت، گروه اقتصاد و زیربنایی، گروه آموزش تحقیقات و فناوری، گروه بهداشت، سلامت و محیط زیست، گروه فرهنگی اجتماعی، گروه زنان و خانواده و گروه مدیریت و حکمرانی می شود.

رییس مجمع بسیجیان خراسان جنوبی یادآور شد: در شهرستان های استان نیز ۶ کارگروه متناسب با استان به جز مدیریت و حکمرانی تشکیل شده و در مجموع ۶۶ کارگروه تخصصی در شهرستان های استان فعال هستند که در آن همه اقشار و متخصصان عضویت دارند.

نوفرستی از شناسایی و اولویت بندی نظام مسائل متناسب با شهرستان های استان خبر داد و افزود: سال گذشته ۶۶ مسئله احصا و شناسایی شد و برای این مسائلی که احصا شده اولویت بندی صورت گرفته و طرح هایی نیز تدوین شده است.

وی ادامه داد: از مجموع طرح های وارده با توجه به محدودیت های موجود چند طرح بررسی و امروز سه طرح در این اجلاسیه ارائه خواهد شد.

رییس مجمع بسیجیان خراسان جنوبی اضافه کرد: از سوی مجامع شهرستانی نیز طرح هایی ارائه شده که چهار طرح بررسی شده شامل طرح مجمع شهرستان خوسف مبنی بر پیشگیری از هدررفت نزولات آسمانی، طرح کارگروه اقتصاد و زیربنایی سرایان مبنی بر تهیه و ساخت قطعات صنعتی قابل استفاده در کارخانجات، طرح کارگروه زنان و خانواده شهرستان سربیشه مبنی بر افزایش پایبندی به سبک زندگی اسلامی ایرانی و طرح مربوط به کارگروه آموزش و تحقیقات در شهرستان نهبندان مربوط به مسائل حوزه دانشگاه های این شهرستان بوده است.

نوفرستی با بیان اینکه رصد شرایط انقلاب و آسیب هایی که بعضاً شامل مجموعه ها می شود جزو دستور کارهای اصلی مجامع بسیج استان است، افزود: بسته به نوع شهرستان ها مسائل رصد، احصاء و برنامه ریزی شده و پیشنهادات خود را مجامع ارائه می دهند.

وی با اشاره به اینکه طرح های ارائه شده در شوراهای مختلف استان مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: مجممع بسیحیان به دنبال احصای مسائل و استفاده از بزرگترین ظرفیت اتاق فکر و اندیشه ورزان است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور