مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هفت مرکز شبانه روزی در خراسان جنوبی از ۱۶۰ سالمند نگهداری می‌کنند، گفت: ۲۱۰ سالمند خراسان جنوبی هم در پنج مرکز روزانه نگهداری می‌شوند.

حسن شرفی در نشست خبری به مناسبت هفته سالمند اظهار کرد: ۱۰ درصد از جمعیت خراسان جنوبی سالمند هستند که حدود ۷۰ هزار نفر می‌شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: با توجه به آمار سالمندان در استان مهمترین اقدام فرهنگ سازی است که از گسترش خانه‌های سالمند در خراسان جنوبی جلوگیری کرده و شرایط را برای نگهداری سالمند در منزل را فراهم کنیم.

فعالیت هفت مرکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان

شرفی بیان کرد: توسعه مشارکت اجتماعی سالمندان، توسعه کمی و کیفی خدمات توانبخشی سالمندان، توسعه و تقویت خدمات نگهداری از سالمندان را از برنامه‌های بهزیستی در راستای اجرایی شدن سند سالمندان خراسان جنوبی است.

وی با اشاره به اینکه هفت مرکز شبانه روزی در خراسان جنوبی از ۱۶۰ سالمند نگهداری می‌کنند، گفت :۲۱۰ سالمند هم در پنج مرکز روزانه نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی افزود: پیگیری امور مربوط به مناسب‌سازی منزل و خودرو سالمندان دارای معلولیت و اعطای کمک بلاعوض در این زمینه از اقدامات بهزیستی است که در این زمینه نیز اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

استفاده دو هزار و ۵۷۵ سالمند معلول از خدمات توانبخشی

شرفی با اشاره به اینکه هزار و ۸۲۱ سالمند در مراکز روزانه و ۱۰۰ نفر در منزل از خدمات توانبخشی بهزیستی استفاده می‌کنند، ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۵۷۵ سالمند معلول از خدمات توانبخشی مراکز مثبت زندگی استفاده می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تهیه وسائل کمک توانبخشی، تشویق و ترغیب خانواده سالمندان با هدف مراقبت در منزل را از دیگر رویکردهای بهزیستی است، تصریح کرد: طی سال جاری تعداد ۱۰۰ سالمند با پرداخت کمک هزینه‌های مربوطه به مرکز (مراقبت و ویزیت در منزل) حمایت شدند.

۱۰۷ بیماری خاص تحت پوشش صندوق بیماری‌های صعب العلاج است

علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی نیز در زمینه با اشاره به راه اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشتر سالمندان مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب العلاج هستند، بیش از سایر اقشار از مزایای این صندوق استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه برخی سرطان‌ها در حوزه سالمندان فراوانی و شیوع بیشتری دارد، یادآور شد: ۱۰۷ بیماری خاص تحت پوشش صندوق قرار گرفته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور