سید ابراهیم رئیسی گفت: به مردم اطمینان می‌دهیم مقدمات کار ابر پروژه ریلی شرق کشور کاملا فراهم شده و پیمانکاران مشخص و بودجه و اعتبارات تامین شده است.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم آغاز عملیات زیرسازی راه‌آهن زاهدان – زابل – بیرجند – مشهد از فعالیت در ٢٣ جبهه کاری برای به سامان رساندن سریع مسیر ریلی شمال – جنوب خبر داد و گفت: تلاش داریم مسیر ریلی شمال به جنوب راه‌اندازی شود و سریعتر به سامان برسد.

وی افزود: مسیر اصلی این خط، ٩١٠ کیلومتر است و زاهدان را از طریق زابل، بیرجند، قائن و گناباد به یونسی متصل می‌کند.

رئیسی تاکید کرد: طراحی دقیق و تامین اعتبار برای پروژه انجام شده و فعالیت در ٢٣ جبهه‌کاری آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور اظهار کرد: این پروژه مهم به دست توانای مهندسان، کارگران و مشاوران و دستگاه‌های مسئول در میدان رقم خورد.

وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم زمینه بهره برداری مردم را فراهم سازیم، افزود: به مردم اطمینان می‌دهیم مقدمات کار کاملا فراهم شده و پیمانکاران مشخص و بودجه و اعتبارات تامین شده است.

رئیس جمهور با تشکر از زحمات همکاران در دولت و مجلس، داد: امیدواریم از زمانی که فکر و پیش بینی کرده‌ایم پروژه و طرح به سامان برسد.

رئیسی اظهار کرد: امیدواریم این کار به ثمر بنشیند و مردم این خطه بتوانند از ثمرات طرح بهره مند شوند. این طرح ریلی برای حمل و نقل مسافر و بار و ارتباط شمال و جنوب کشور بسیار گره گشا خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور