مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی گفت: برای حل مشکل تعارضات، مردان و زنان باید به نقش خود در خانواده آگاهی داشته باشند.

 مهر، فهیمه زنگویی  بیان داشت: فعالیت بانوان در جامعه امروز به لحاظ اداری ، اجتماعی و اقتصادی به برکت انقلاب اسلامی بیشتر شده است.

وی با اشاره به این که بعضی از مادران دچار تعارضاتی بین نقش مادری و اجتماعی هستند، افزود: این تعارض در اجتماع و تغییر الگوهای رفتار خانواده با خانواده های دیگر آشکار می شود.

به گفته وی بعضی این آسیب ها را ناشی از مدرنیته می دانند که از برخورد سنت با مدرنیته به وجود آمده که نتیجه ورود ساختار اداری غربی مردانه است که بانوی شرقی باید وارد این ساختار شود و دچار تنشی هم نشود. اما بانوی شرقی با مدل زندگی شرقی و ایرانی_ اسلامی دچار تعارضاتی می شود که به درستی باید حل شود.

وی خاطر نشان کرد: در الگوی زن اسلامی باید این تعارضات با عمل به سبک ایرانی _ اسلامی حل شود.

وی با بیان این نکته که این تعارضات در قالب مقررات اداری حل نخواهد شد، تصریح کرد: این کار باید با ایجاد تغییرات در سیستم های اداری حل شود که زمان بر است و هنر و دانش بانوان باید نسبت به مسایل خانواده و جامعه بیشتر شود.

مدیر کل دفتر امور با نوان و خانواده استانداری گفت:بانوان با مهارت های که فرا می گیرند، این تعارضات را باید کاهش دهند.

زنگویی با اشاره به این که پیاده کردن الگوی غربی ما را از خانواده دور می کند، ادامه داد :مردان و زنان باید برای حل تعارضات نسبت به نقش خود در خانواده آگاه باشند.

وی با بیان بعضی از فرمایشات مقام معظم رهبری در باره خانواده، گفت: ایشان به این نکته اشاره کرده اند که خانه داری ، خانه نشینی نیست ، بلکه دانش اهل خانه است که سوای کار کردن در خانه است .

وی با یادآوری این نکته که الگوی ما بانوان حضرت زهرا(س) هستند، متذکر شد: خیلی از تعارضات بین دو گانه شغل و خانه ناشی از افزایش بار خانواده است که در فرهنگ جامعه به عنوان وظیفه زن تلقی شده است.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گفت: بر طبق بیانات مقام معظم رهبری باید در خانه، خانه داری و همسرداری را از هم جدا کنیم و امور مربوط به خانه با همکاری همه اعضای خانواده انجام شود.

زنگویی با اشاره به این که همسرداری هنری است که نباید آن را با انجام کارهای خانه عوض کنیم، افزود: بر اساس فرمایشات رهبری خانه در اسلام و در سیره اهل بیت (ع) دو ساحت نرم افزاری و سخت افزاری دارد که ساحت نرم افزاری آن، کانون خانواده است که محل ارتباط قلوب است و مادر در مرکز آن قرار دارد زیرا در خلقت الهی، زن محل قلب و احساس است.

به گفته وی عقل در زن و مرد یکسان است اما قلب در زن قوی تر از عقل است و زنان به اندازه مردان می توانند رشد کنند و محدودیتی برای آنها در این خصوص وجود ندارد.

وی تصریح کرد: خدواوند در زن قلب و احساس را قوی تر از مرد قرار داده است که سبب ایجاد مودت در اجتماع و خانواده می شود و به این واسطه نقش تنظیم کننده عواطف در خانه و اجتماع به بانوان داده شده است که احساسشان قوی تر است و اهل خانه را می تواند تربیت کند.

وی خاطرنشان کرد: مرد بر اساس آفرینش خود نمی تواند این نقش بی بدیل را انجام دهد و به گفته رهبری مادر است که تخم ایمان و هویت را در فرزند می کارد و مردها هم به اندازه بانوان باید در خانواده مشارکت داشته باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور