🔹استاندار خراسان جنوبی و وزیر جهاد کشاورزی از حوزه فعالیتی بنیاد تعاون و حرفه آموزی زندانیان استان بازدید کردند.
این بازدید با هدف آشنایی با مجتمع پرورش شترمرغ این بنیاد صورت گرفت.
🔹بنیاد تعاون استان در راستای توانمندسازی زندانیان در کنار برگزاری دوره های آموزشی جوشکاری، برق، تعمیر خودرو، پیرایشگری با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای، به توسعه خدمات کشاورزی نیز پرداخته است.
🔹در همین راستا بزرگترین مجتمع پرورش شترمرغ شرق کشور را در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با ظرفیت ۳۰۰ قطعه مولد و ۵ هزار قطعه شترمرغ پرواری در سال ۱۳۹۴ تأسیس نموده است