#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

استاندار خراسان جنوبی برای بازدید از زیرساخت های موجود، به بازدید فرودگاه شهدای طبس رفت.
؛ هدف استاندار از این بازدید، کنترل شرایط به منظور توسعه زیرساخت ها و در راستای برنامه ریزی برای افزایش تعداد پروازها بود.
فرودگاه شهدای طبس در سال ۷۲ در قلب کویر ایران افتتاح شد و پروازهای برنامه ای خود را در نیمه دوم سال ۷۴ آغاز نمود.
بعد مسافت، واقع شدن در مسیر طریق الرضا(ع)، قرار گرفتن شهرستان در مسیر یکی از کریدور اصلی و پرتردد کشور، وجود معادن غنی زغال سنگ و همچنین زلزله خیز بودن شهرستان، مهمترین دلایل برای احداث این فرودگاه در شهر طبس می باشد.
در حال حاضر این فرودگاه روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته پذیرای مسافرین مسیر تهران- طبس – تهران می باشد.
اجرای‌ پروژه ‌روشنایی ‌باند ‌فرودگاه‌، احداث ‌ساختمان ‌تکنیکال‌ و ‌برج ‌مراقبت‌ پرواز‌، افزایش‌ پروازها و ارتقاء ‌فرودگاه ‌شهدای ‌طبس ‌از‌ سطح ‌اداره‌ به‌ سطح‌ مدیریت‌ از جمله مواردی است که می بایست در راستای طرح توسعه این فرودگاه اجرایی شود.