چند نکته در مورد فرودگاه شهید کاوه بیرجند ۱ – بیشترین سهم پرواز تهران بیرجند و برعکس از آن دولتی ها است!!!! ۲- تنها پرواز کاملا مردمی که قشر متوسط جامعه از آن بهره میبرند پرواز مشهد بود که کنسل شد و جای سوالات زیادی دارد ۳ – هزینه گران و بالای بلیط همان پرواز تهران صدای مردم را در آورده است عملا قشر متوسط جامعه و ضعیف جامعه امکان استفاده از این فرودگاه ندارند ۴ – سرمایه گذران و استفاده کنندگان هم از عدم برنامه مرتب و تعداد کم پروازها و در اکثر مواقع کیفیت خدمات گلایه مند هستند ۵ – عدم پاسخگویی درست مسولین ایر لاین ها و فرودگاهی و استانی

با تفاسیر بالا نقش فرودگاه در خدمت به آحاد جامعه و توسعه خراسان جنوبی چیست و چه راه کارهایی برای برون رفت از بن بست وجود دارد