در دیدار مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مطرح شد: فرهنگ پایه و اساس همه اقدامات و فعالیت ها می باشد.
 گفت: اساس و زیربنای همه فعالیت ها فرهنگ سازی می باشد و اگر فرهنگ به نحوه صحیح پایه گذاری شود در هیچ زمینه ای همچون امنیت، اشتغال، اقتصاد و… مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی با اشاره به شورای فرهنگ عمومی استان، اظهار کرد: هم اکنون برنامه های فرهنگی برای سال جاری در چارچوبی تحت عنوان تقویت هویت اسلامی-ایرانی استوار گردیده که با تحقق آن بسیاری از خلأ های هویتی به خصوص برای قشر جوان مرتفع خواهد گردید.
وی با اشاره به اشتراکات موجود بین فنی و حرفه ای با فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: در سطح کلان گفتمان‌سازی شامل مواردی است همچون کار، تلاش، تعاون و فرهنگ همکاری که پرداختن بدان می تواند منجر به افزایش همکاری و هم افزایی گردد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان گفت: فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های متنوع فرهنگی، هنری، رسانه ای و قرآنی فعالیت دارد که شامل ارائه خدمات آموزشی از طرقی همچون هنرستان هنرهای زیبا، آموزشگاه های آزاد هنری، مجموعه های دانش‌بنیان «دانشجویار» و آموزش رایگان هنر در مناطق کمتر برخوردار می باشد که می توان با تعامل با فنی و حرفه ای استان در تامین مربی، اقدامات خوبی را برای ارائه خدماتی شایسته مردم عزیز استان به ارمغان آورد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور