دکتر فاطمه بصیری پور مسئول بسیج جامعه زنان خراسان جنوبی  در جمع بانوان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ودر اولین کارگاه آموزشی جهادتبیین با بیان اینکه مسائل مرتبط با آموزش و پرورش دغدغه همه ما است گفت:
همه شما فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش به نوعی پاسداران فرهنگی جامعه هستید و انشاءالله با اقدامات و برنامه های موثر ، به هنگام و دقیق در تربیت نسل تراز انقلاب اسلامی بیش از گذشته گام برداریم.

وی بیان کرد: سرعت رشد علمی جمهوری اسلامی ایران امروز در جهان بی نظیر است و دنیا هم به این امر اذعان دارد.

بصیری پور با بیان اینکه برنامه‌ریزی امروز دشمنان بیشتر در حوزه زنان، دختران و جوانان است، گفت: جنگ امروز جنگ شناختی است که نیازمند تبیین‌گری صحیح و به جا در جهت اقناع سازی ذهن پرسشگر و کنجکاو جوان امروز است.

وی، با اشاره به نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس پرداختن به جهاد تبیین ، برنامه ریزی دقیق در برنامه های پرورشی دانش آموزان ، توجه به استعداد ها و ایجاد فرصت ها و بستر های ظهور خلاقیت های دانش آموزان را مهم برشمرد و گفت: معلمان و کادر آموزشی نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی دانش آموزان دارند.

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان جنوبی با معرفی الگوهای شاخص فکری و تربیتی به رویش های انقلاب در گام دوم اشاره کرد و ریزش های بازیگران تفکر الحادی استکبار را تبیین کرد.

وی با بیان اینکه امروز رسانه و فضای مجازی با شبهه افکنی و تصویر سازی تنها سلاح دشمن برای رسیدن به اهدافش در ذهن و اراده های نوجوانان و جوانان است، گفت: بسیاری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان از همین بستر ایجاد و رواج پیدا می کند و تولیدات و جریان سازی رسانه ای فعلی در ترویج ارزش‌های انقلاب به نسل امروز کافی نیست و در بخشی هم ضعیف است.

وی به نقش مهم آموزش و پرورش در جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: هر یک از بانوان ما در این مجموعه در هر مسئولیتی که هستند با برنامه ریزی تربیتی میتوانند علمدار تفکر زینبی باشند و زنان کشور مان ثابت کرده اند اجازه نخواهند داد ماجرای مسلم و کوفیان در تاریخ اسلام تکرار شود.

مسئول بسیج جامعه زنان خراسان جنوبی تاکید کرد: در جنگ شناختی امروز پیروی محض از فرامین ولایت فقیه، دفاع از ولایت و ارزش های انقلاب اسلامی بر همگان بویژه نخبگان و خواص جامعه ضروری است چراکه با این تفکر ، و تکیه بر ستون خیمه انقلاب و علمداری ولایت در برابر همه ی توطئه ها و حیله های دشمن پیروز خواهیم بود .

وی در این جلسه به تحلیل مسائل روز جامعه و بین الملل پرداخت و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی برای زنان را تبیین کرد

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور