مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان ها باید به روز رسانی شود و این فرصت ها به چند زبان در بسترهای مختلف اطلاع رسانی شود.
، مرتضی ذاکریان در نشست با همکاران معاونت اقتصادی این اداره کل اظهارکرد: خراسان جنوبی استانی با ظرفیت و پتانسیل های بالا در حوزه سرمایه گذاری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت های معدنی، صنعتی و کشاورزی استان بیان کرد: استانی که این همه ظرفیت دارد نباید در نقطه فعلی باشد.
وی با بیان اینکه پذیرفتن رتبه های آخر در حوزه اقتصادی نباید برای ما عادی شود، بیان کرد: استانی که در حوزه های فرهنگی، علمی، ادبی و سیاسی در رده های اول کشوری قرار دارد باید در حوزه اقتصادی هم رتبه های برتر را کسب کند.
وی با اشاره به اینکه فضای اقتصادی استان نیازمند توجه بیشتر است، عنوان کرد: مدعی استان پر ظرفیت هستیم و اعداد و ارقام هم این را نشان می دهد اما با توجه به این ظرفیت ها موفق نبوده ایم.
ذاکریان نیروی انسانی کارامد و متخصص را از ظرفیت های استان دانست و افزود: اقتصاد بدون انسان معنایی ندارد و در جهان مادی انسان به بسیاری از مسائل معنا و مفهوم می بخشد.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به «جهش تولید با مشارکت مردم» عنوان کرد: شاهد بودیم در دو هفته گذشته مردم ما چگونه در مراسم تشییع رئیس جمهور شهید حضور پیدا کردند اما جای سوال است چرا در برخی عرصه ها از جمله در حوزه های اقتصادی این حضور پر رنگ نیست که این مهم باید آسیب شناسی شود.
ذاکریان ادامه داد: اینکه می گوییم معادلات دشمن همواره اشتباه است به این دلیل می باشد که مردم ایران را به خوبی نشناخته اند.
وی با بیان اینکه مردم ما قدرشناس و زمان شناس هستند و همواره پای انقلاب و دستاوردهای این نظام بوده اند، گفت: اینکه چرا برای ورود به موضوعات اقتصادی دچار تردید می شوند باید آسیب شناسی انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در این جلسه از همکاری و تلاش های معاونت اقتصادی برای حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی اکسپو تقدیر و تشکر کرد و افزود: اکسپو یک رویداد بین المللی است که در ایران برگزار می شود و باید از فرصت طلایی این نمایشگاه برای استان بهره ببریم.
ذاکریان با تاکید بر اینکه دستگاه های تخصصی باید بازیگران اصلی این رویداد باشند، عنوان کرد: در ششمین نمایشگاه اکسپو وظیفه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تولید محتوا بوده که با توجه به همدلی و تلاش های همکاران معاونت اقتصادی این اداره کل دست پر در نمایشگاه حضور داشتیم.
به گفته وی مهمانان بازدید کننده ابراز رضایت از غرفه استان داشتند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه باید برای حضور در نمایشگاه های اکسپو برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشیم، بیان کرد: نباید به مدت زمان محدود برگزاری این نمایشگاه صرفا اکتفا کنیم.
وی با بیان اینکه حضور سرمایه گذاران در این نمایشگاه به صورت هدفمند است، ادامه داد: باید با برنامه ریزی دقیق برای سالهای آتی در این نمایشگاه حضور پیدا کنیم تا بتوانیم آورده بیشتری برای استان داشته باشیم.
ذاکریان به برگزاری اولین جلسه دیدار سرمایه گذاران خارجی با استاندار در روز یکشنبه هفته جاری اشاره کرد و افزود: ۲۰ سال از عمر استان می گذرد اما نشستی در این سطح نداشته ایم.
وی تصریح کرد: سرمایه گذاری یک پدیده القایی است و سرمایه گذار به سرمایه گذار القا می کند که مابقی سرمایه گذاران هم در این زمینه ورود پیدا کنند.
وی با اذعان به اینکه اگر فضای بی اعتمادی ایجاد شود اثر سوء دارد، گفت: حوزه سرمایه گذاری خارجی به شدت حساس و دقیق است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تاکید کرد: سرمایه گذاران را باید تکریم و حمایت کنیم و مطابق با قوانین و مقررات حقوق آنها رعایت شود.
ذاکریان گفت: فرصت های سرمایه گذاری در شهرستان ها باید به روز رسانی شود و این فرصت ها به چند زبان در بسترهای مختلف اطلاع رسانی شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور